935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Política de Privacitat

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

www.institutrocafort.com és un domini titularitat de l’INSTITUT ROCAFORT, SL domiciliada en C/ ROCAFORT, 27 BAJOS – 08015 BARCELONA C.I.F. B65227621, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 41685, Foli 16, Full Nº B393316, i adreça de correu electrònic info@institutrocafort.com.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

INSTITUT ROCAFORT, SL, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per INSTITUT ROCAFORT, SL i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Transferències Internacionals: No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@institutrocafort.com.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a INSTITUT ROCAFORT, SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

INSTITUT ROCAFORT, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

 1. MESURES DE SEGURETAT

INSTITUT ROCAFORT, SL està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

INSTITUT ROCAFORT, SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de INSTITUT ROCAFORT, SL o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de INSTITUT ROCAFORT, SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a INSTITUT ROCAFORT, SL i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

INSTITUT ROCAFORT, SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@institutrocafort.com.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de l’INSTITUT ROCAFORT, SL, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’INSTITUT ROCAFORT, SL o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

INSTITUT ROCAFORT, SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que INSTITUT ROCAFORT, SL no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

INSTITUT ROCAFORT, SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de INSTITUT ROCAFORT, SL. No obstant això, i en compliment del que es disposa en la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, INSTITUT ROCAFORT, SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privadesa, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

 

Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio web

Datos identificativos del titular del sitio web

En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, INSTITUT ROCAFORT, S.L. (en lo sucesivo “IR”) y en calidad de titular del web site www.institutrocafort.com, procede a comunicarles los datos identificativos exigidos por la referida norma:

Denominación social: INSTITUT ROCAFORT, S.L.

Domicilio social:Carrer Rocafort nº 27, Barcelona.

CIF: B-65227621

Dirección de correo electrónico: info@institutrocafort.com

Datos de inscripción en el Registro Mercantil: Tomo:41685, Folio: 16, Hoja: B 393316

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que, los usuarios de la página Web que se publica bajo el nombre de dominio www.institutrocafort.com, asumen y se comprometen a respetar.

Definiciones

“Página”, dominio www.institutrocafort.com que se pone a disposición de los Usuarios de Internet.

“Usuario”, persona física o jurídica que utiliza o navega por la Página.

“Contenido”, son las páginas que conforman la totalidad del dominio www.institutrocafort.com, las cuales conforman la información y los servicios que IR  pone a disposición de los Usuarios de Internet. En ellas se contienen los mensajes, textos, fotografías, gráficos, iconos, logos, tecnología, links, texturas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, grabaciones, software, aspecto, diseño gráfico y códigos fuente y, en general, cualquier clase de material contenido en la Página.

“Web”, palabra técnica que describe el sistema de acceso a la información vía Internet, que se configura por medio de páginas confeccionadas con lenguaje HTML o similar, y mecanismos de programación tales como java, javascript, PHP, u otros, etc… En estas páginas diseñadas y publicadas bajo un nombre de dominio Internet son el resultado de la información que el titular pone a disposición de los Usuarios de Internet.

“Hiperenlace”, técnica por la cual un Usuario puede navegar por diferentes páginas de la Web, o por Internet, con un simple click sobre el texto, icono, botón o indicativo que contiene el enlace.

“Cookies”, medio técnico para la “trazabilidad” y seguimiento de la navegación en los sitios Web. Son pequeños ficheros de texto que se escriben en el ordenador del Usuario. Este método tiene implicaciones sobre la privacidad, por lo que IR avisará oportuna y fehacientemente de su utilización en el momento en que se implanten en la Página.

 

Condiciones de uso

La simple y mera utilización de la Página otorga la condición de usuario de la Página, bien sea persona física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. Si el Usuario no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal, se abstendrá de utilizar la Página.

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada porDOWHILE puede ser diferente en cada momento en que el Usuario acceda al Portal. Por tanto, el Usuario debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a la Página.

A través de la Página, IR  facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos Contenidos publicados por medio de Internet por IR o por terceros autorizados.

El Usuario esta obligado y se compromete a utilizar la Página y los Contenidos de conformidad con la legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso o instrucciones puestos en su conocimiento, bien sea por medio de este aviso legal o en cualquier otro lugar dentro de los Contenidos que conforman la Página, así como con las normas de convivencia, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas.

A tal efecto, el Usuario se obliga y compromete a NO utilizar cualquiera de los Contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por IR, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros cualquier clase de material contenido en la Página, tales como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo.

Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario no podrá:

– Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización escrita y explícita de IR, que es titular de los correspondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido.

– Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el “copyright” y demás datos identificativos de la reserva de derechos de IR o de sus titulares, de las huellas y/o identificadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su reconocimiento.

El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas Web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Página, y/o de los Contenidos.

 

Propiedad intelectual

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la Página son propiedad de IR o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos.

De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual de IR, o de terceros en su caso, por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad de IR o de terceros que han autorizado su uso, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de IR  o de terceros incluidos en la Página que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

 

Hiperenlaces

Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página deberán observar y cumplir las condiciones siguientes:

– No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a la página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de IR .

– No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web ni sobre las páginas Web de IR.

– No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre  IR  o sobre sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se relacionen en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los Contenidos suministrados.

– No se declarará ni se dará a entender que IR ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a disposición de la página Web en la que se establece el Hiperenlace.

-La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente necesario para identificar el destino del Hiperenlace.

– La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

 

Disponibilidad de la Página

IR  no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Página, a sus Contenidos, ni que éste se encuentren actualizados, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. Por consiguiente, IR no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Portal durante la prestación del mismo o con carácter previo.

IR excluye, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de la Página y de los Contenidos, al no cumplimiento de la expectativa de utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la Página y a los Contenidos.

La función de los Hiperenlaces que aparecen en esta Web es exclusivamente la de informar al usuario acerca de la existencia de otras Web que contienen información sobre la materia. Dichos Hiperenlaces no constituyen sugerencia ni recomendación alguna.

IR  no se hace responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funcionamiento o utilidad de los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

El acceso a la Página no implica la obligación por parte de IR de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos, por lo tanto, IR no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del servicio de la Página, ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o de terceros (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

 

Calidad de la Página

Dado el entorno dinámico y cambiante de la información y servicios que se suministran por medio de la Página, IR realiza su mejor esfuerzo, pero no garantiza la completa veracidad, exactitud, fiabilidad, utilidad y/o actualidad de los Contenidos.

La información contenida en las páginas que componen este Portal sólo tiene carácter informativo, consultivo, divulgativo y publicitario. En ningún caso ofrecen ni tienen carácter de compromiso vinculante o contractual.

 

Limitación de responsabilidad

IR excluye toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda tomar basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de la Página. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.

 

Notificaciones

Todas las notificaciones y comunicaciones por parte de IR al Usuario realizados por cualquier medio se considerarán eficaces a todos los efectos.

 

Disponibilidad de los Contenidos

La prestación del servicio de la Página y de los Contenidos tiene, en principio, duración indefinida. IR, no obstante, queda autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio de la Página y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento. Cuando ello sea razonablemente posible, IR advertirá previamente la terminación o suspensión de la Página.

 

Legislación aplicable

El Aviso Legal se rige por la ley española.

Copyright © 2016– INSTITUT ROCAFORT.

Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio.