935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a guardia civil

2.030 places Convocatoria 2018 Opossicions a Guàrdia Civil

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Civíl?  Cada any, el Ministeri de l’Interior, convoca places de Guàrdia Civil. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Disposaràs dels millors professors (titulats universitaris) per ajudar-te amb la preparació teòrica i pràctica de cadascuna de les matèries que triïs.

Fem simulacres periòdics d’examen així com tutories individuals amb el teu professor perquè pugui ajudar-te i orientar-te en tot moment.

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola.

Mancar d’antecedents penals, no trobar-se culpable en algun procediment judicial per delicte dolós i no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, FP1, Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 2º de BUP o equivalent o tenir superada la prova de   accés a grau mitjà.

Tenir 18 anys l’any de la convocatòria i no superar l’edat de 40 anys.

 

Estar en possessió del permís de conducció B.

 

No tenir tatuatges que continguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, autoritats o virtuts militars.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Prova ortogràfica: Exercici d’ortografia de 10 minuts de durada.

Prova de coneixements: Qüestionari de 100 preguntes relacionades amb el temari. Durada d’1 hora i 30 minuts.

Prova de llengua extrangera: Exercici de 20 preguntes sobre la llengua extrangera (Anglès). (durada: 21 minuts)

Proves físiques:

 • Prova de velocitat: córrer 50 metres (temps no superior a 8’30 segons els homes i 9’40 segons les dones).
 • Prova de resistència muscular: carrera de 1000 metres (temps no superior a 4 min amb 10 seg per als homes i 4 min amb 50 seg les dones).
 • Prova extensora del tren superior.
 • Prova de natació: nedar 50 metres  (temps no superior a 70 seg els homes i a 75 seg les dones).

Entrevista personal.

Reconeixement mèdic.

Temari

A) ORTOGRAFIA

Prova d’ortografia sobre un text en la llengua espanyola oficial de l’Estat.

B) CONEIXEMENTS

B.1 Ciències jurídiques
Temi 1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques generals i principis inspiradors. Estructura. Títol preliminar.

Tema 2. Títol I. Drets i deures fonamentals.

Tema 3. Títol II. La Corona.

Tema 4. Títol III. Les Corts Generals.

Tema 5. Títol IV. El Govern i l’Administració. Títol V. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. Títol VI. El Poder Judicial.

Tema 6. Títol VIII. Organització territorial de l’Estat.

Tema 7. Títol IX. Tribunal Constitucional. Títol X. Reforma constitucional.

Tema 8. Dret Penal. Concepte. Principis generals del Dret. Concepte de delicte i falta. Dol i culpa. Subjectes i objecte del delicte. Persones responsables de delictes i faltes. Graus punibles de perpetración de delictes i faltes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.

Tema 9. Delictes contra l’Administració Pública. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.

Tema 10. El Dret Processal Penal. La Llei d’Enjudiciament Criminal i el Procés Penal. Jurisdicció i competència. Primeres diligències. L’acció penal. Concepte de denúncia. Obligació de denunciar. La denúncia: Formalitats i efectes. La querella.

Tema 11. La Policia Judicial. Composició. Missió. Forma d’actuació. Dependència i relació amb les autoritats judicials.

Tema 12. La detenció: Els qui i quan poden detenir. Terminis. Procediment de «habeas corpus». Entrada i registre en lloc tancat.

Tema 13. Dels Cossos i Forces de Seguretat. Principis bàsics d’actuació. Disposicions estatutàries comunes. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Funcions. Competències. Estructura policial a Espanya. Cossos depenents del Govern de la nació. Cossos depenents de les Comunitats Autònomes i de les Comunitats Locals.

Tema 14. El Cos de la Guàrdia Civil. Naturalesa militar. Estructura. Dependències. Funcions.

Tema 15. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Objecte. Àmbit i principis generals. De les Administracions Públiques i les seves relacions. Òrgans. Dels interessats. L’activitat de les Administracions Públiques.

Tema 16. Disposicions i actes administratius. Disposicions generals sobre els procediments administratius. Revisió dels actes en via administrativa. Potestat sancionadora. La responsabilitat de les Administracions Públiques, de les seves autoritats i altre personal al seu servei. El recurs contenciós- administratiu.

B.2 Matèries soci-culturals

Tema 17. Protecció civil. Definició. Fonament jurídic. Principis informadors de la protecció civil. Participants. Classificació de les situacions d’emergència. Esquema jeràrquic. Funcions de la protecció civil.

Tema 18. Organitzacions internacionals. Evolució històrica. Concepte i caràcters de les organitzacions internacionals. Classificació. Naturalesa, estructura i funcions: Nacions Unides, Consell d’Europa, Unió Europea i Organització del Tractat de l’Atlántico Nord.

Tema 19. Drets humans. La Declaració Universal de Drets Humans. Drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. Els pactes internacionals de drets humans. La Comissió de Drets Humans: Procediments de protecció. El Consell d’Europa. La Carta de Torí. La Convenció de Roma: Procediments de protecció.

Tema 20. Ecologia. Funcions de relació dels éssers vius. El medi ambient. Factors físics: Sòl, llum, temperatura i humitat. Factors biològics. Associacions. Població i comunitat. Ecosistema. Components. Tipus: Terrestre i aquàtic. L’equilibri ecològic. Agressions al medi ambient. Contaminació. Residus.

B.3 Matèries tècnic-científiques

Temi 21. Electricitat i electromagnetisme. Corrent elèctric. Tensió, intensitat i resistència. Llei d’Ohm. Associació de components elèctrics. Caiguda de tensió. Energia del corrent elèctric. Potència elèctrica. Magnetisme. Camp magnètic. Flux magnètic. Permeabilitat magnètica. Camp magnètic creat pel corrent elèctric. Solenoide, electroimant i relé. Força electromotriu induïda. Força electromotriu d’autoinducció.

Tema 22. Transmissions. Els elements de les comunicacions. Espectre de freqüències. Concepte de malla i canal de treball. Dificultats a l’enllaç en malla en VHF i UHF. Serveis d’usuari o maneres de treball. Transmissors i receptors de ràdio (AM i FM). Equips repetidors. Les ones electromagnètiques. Propagació i abastos. Antenes. Fuentes d’alimentació.

Tema 23. Automobilisme. Mecànica de l’automòbil. Motors: Classes. Cilindres. Temps. Reglatges. Motor diésel. Pistó. Biela. Cigonyal. Volant. Cárter. Motor de dos temps. Alimentació en motors d’explosió i diésel. Lubricació. Refrigeració. Mecanismes de transmissió. Suspensió. Adreça. Frens. Electricitat de l’automòbil. Sistemes d’encès. Dinamo. Alternador. Bateria. Motor d’arrencada. Distribució.

Tema 24. Informàtica. Introducció a la informàtica. Funcions i fases d’un procesament de dades. L’ordinador i les seves unitats d’entrada, càlcul i sortida. Concepte de programa i tipus. Concepte de sistema operatiu i les seves funcions. Emmagatzematge de la informació: Concepte de fitxer.

Tema 25. Topografia. Elements geogràfics: Eix terrestre, pols, meridià, paral·lel, equador, punts cardinals, coordenades geogràfiques, azimut i rumb. Unitats geomètriques de mesura: Unitats lineals, escales numèrica i gràfica, unitats angulars. Representació del terreny: Planimetria i altimetria, classes de terreny, accidents del terreny, sistema de plànols fitats, pendent entre dos punts.

C) LLENGUA ESTRANGERA

Prova de comprensió escrita i ortografia sobre un text en anglès o francès.

T'OFERMIM

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

T’OFERIM

 • Llibertat d’horaris
 • Classes presencials
 • Grups reduïts
 • Professors especialitzats en cadascuna de les matèries
 • Tutors personals presencials
 • Mètode exclusiu per aconseguir l’aprovat
 • Preparació del temari i de totes les proves (físiques, psicotècniques i entrevista personal)

 

Si la teva il·lusió és ser Guàrdia Civil, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!

Informa-te’n!

Informa’t Gratis

Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


Últimes Publicacions