935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

250 Places Convocatoria de 2020

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Bomber de la Generalitat de Catalunya?  Periòdicament, la Generalitat de Catalunya convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que vas a rebre.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Posseir el títol de graduat/a en educació secundària o equivalent.

Tenir possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor.

Posseir els coneixements de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places.

No estar inhabilitat/da para l’exercici de les funcions públiques ni separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

 

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primera prova:

Prova de coneixements 95 preguntes tipos test.

Test Aptitudinal, bateria de test psicotècnics.

Test d’avaluació psicològica de la personalitat.

Segona prova: Proves físiques (Cursa de llançadora, circuit d’agilitat, exercici aquàtic, pressió sobre banc i pujada de corda).

Tercera prova: Avaluació psicològica.

Quarta prova: Proves mèdiques.

Cinquena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

TEMARI

Tema 1: Constitució Espanyola i Estatut Autonòmic de Catalunya.

Tema 2: Legislació autonòmica.

Tema 3: Legislació de prevenció de Riscos Laborals. Serveis de Prevenció.

Tema 4: Regulació de serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis. Protecció Civil de Catalunya.

Tema 5: Funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Tema 6: Física.

Tema 7: Mètodes i naturalesa del foc.

Tema 8: Agents extintors.

Tema 9: Mecànica.

Tema 10: Química.

Tema 11: Risc químic.

Tema 12: Hidràulica.

Tema 13: Mecànica de vehicles.

Tema 14: Prevenció i protecció contra incendis.

Tema 15: Atenció sanitària.

Tema 16: Construcció: Materials de construcció.

Tema 17: Accions i reaccions en una construcció.

Tema 18: Electricitat.

Tema 19: Cartografia.

Tema 20: Geografia física.

Tema 21: Coneixement del territori català.

Tema 22: Meteorlogia.

COM T'AJUDEM?

– Classes presencials amb professors especialitzats en cadascuna de les matèries

– Múltiples horaris

– Preparació de proves físiques

– Tutories personalitzades

– Campus Virtual

– Videoconferències

– Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

–PRESENCIAL

-SEMI-PRESENCIAL

-DISTÀNCIA Online.

Si la teva il·lusió és ser BOMBER, amb INSTITUT ROCAFORT ho aconseguiràs!
INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


Últimes Publicacions