935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Guàrdia Urbana

Convocatoria 2022 - 241 places

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona?  Cada any l’Ajuntament de Barcelona, convoca places de Guàrdia Urbana. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

guardia urbana oposiciones

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebrás.A l’ Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de graduat escolar o graduada en Educació Secundària, cicles formatius de grau mitjà (equivalent) o superior.
 • No tenir malalties o patir cap impediment físic o psíquic, que impossibiliti el desenvolupament normal de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B.
 • Tenir els permisos de conducció de vehicles de les classes A2. La presentació del permís A2 pot ajornar-se improrrogablemente fins a l’últim dia del curs selectiu en l’Institut de seguretat pública de Catalunya ISPC.
 • No haver estat condemnat/per cap delicte o, en cas d’haver-lo estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
 • Declaració jurada del compromís de mantenir vigents els permisos de conduir.
 • No ser funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona, en la mateixa categoria a la qual es vulgui ingressar.
 • Abonar la taxa d’inscripció a l’oposició.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Fase d’oposició


Primera prova: Prova cultural i teòrica

Administració de dos tests: el primer, de cultura general (60 preguntes tipus test, en què es consideren les matèries i els continguts que s’imparteixen al llarg dels cursos que formen l’ESO i també l’actualitat dels últims sis mesos), i el segon, 60 preguntes tipus test, relacionat amb el temari que figura en la convocatòria.

Segona prova: Tests aptitudinals

Administració de tres tests amb l’objectiu de valorar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant.

Tercera prova: Prova de llengua estrangera (anglesa, alemanya, italiana, àrab, xinesa o urdú)

De caràcter obligatori i no eliminatori, consisteix a emplenar un qüestionari tipus test de coneixements escrits corresponents al nivell B2 del MECR. Les persones aspirants únicament es poden presentar a una de les llengües.


Quarta prova: prova d’aptitud física

Les millors 950 puntuacions passaran a realitzar els tres exercicis físics destinats a valorar l’agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.

El sistema de puntuació de les proves serà el següent;
30% Pressió sobre banc.
40% Course Navette
30% Circuit d’agilitat

Cinquena prova: Prova de català

Les personis aspirants han de tenir els coneixements del nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior. A l’efecte d’exempció, consulta les bases de la convocatòria. Es realitzarà una prova escrita i una altra oral per a avaluar aquesta prova a qui no pugui acreditar el nivell exigit.

Sisena prova: Proves de personalitat i competències

Realització de tres qüestionaris (Test de competències professionals, Test de personalitat i Test de trets clínics) i una entrevista personal per a mesurar, el grau d’adequació al perfil sol·licitat.

Setena prova: Proves mèdiques

Reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic col·legiat.

Fase de formació

Curs selectiu en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Fase de pràctiques.

Període de pràctiques de 12 mesos de durada en les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.

TEMARI

TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals en la Constitució de 1978.
 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.
 3. El Municipi: concepte i elements.
 4. La Carta Municipal de Barcelona.
 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Barris, cultura, festes tradicions, equipaments, carrers i punts d’interès.
 6. Institucions de la Unió Europea.
 7. Procediment Administratiu comú Ley39/2015.
 8. Marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat.
 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana.
 10. L’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana en l’espai públic de Barcelona.
 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona.
 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Ordenança de protecció, tinença i venda animal.
 14. Estatut bàsic de l’empleat públic.
 15. Delictes contra la llibertat, integritat moral, delictes contra la llibertat i identitat sexual, delictes contra el medi ambient, delictes contra la salut pública, delictes contra la seguretat viària, delictes contra les garanties constitucionals, violència de gènere i delictes d’odi feia l’ordenament jurídic.
 16. Ètica i deontologiaprofessional.
 17. Pla d’igualtat entre homes i dones a l’ajuntament de Barcelona.

QUÈ T'OFERIM?

Múltiples d’horaris.

Classes Presencials.

Classes Telepresenciales online en directe.

Grups Reduïts.

Professors Especialitzats en cada matèria.

Tutors Personals Presencials.

Mètode exclusiu per a aconseguir l’aprovat.

Preparació del Temari i totes les proves (Físiques, Psicotècniques i Entrevista Personal).

Campus Virtual.

Videoconferències

Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

TELE-PRESENCIAL online en DIRECTE

SEMI-PRESENCIAL

DISTÀNCIA Online.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Si la teva il·lusió és ser GUÀRDIA URBANA, amb INSTITUT ROCAFORT
ho aconseguiràs! INFORMA'T JA !

Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions