935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

TÍTOL UNIVERSITARI EN DETECTIU PRIVAT

TÍTOL UNIVERSITARI DETECTIU PRIVAT

Aquest curs homologat pel Ministreri d’Interiori acreditat per la Universitat Europea Miguel de Cervantes Promeritset convertirà en un expert en Direcció de Seguretat.

El títol Superior Universitari de Detectiu Privat està adreçat a tots els qui vulguin formar-se com a Director de Seguretat Privada i que disposin del títol de Batxillerat, de Tècnic Superior, de Tècnic en les professions que es determinin o altres d’equivalents a efectes profressionals o superiors.

A Institut Rocafort t’oferim la millor preparacióque existeix en aquest momento, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, per l’expèriencia docent i compromís amb la teva preparació juntament amb l’atenció personalitzada que mereixes i la modalitat que s’adapti millor a tu: presencial, semipresencial o online.

Programa del curso

Programa del curs

MÒDUL 1

Dret Constitucional

MÒDUL 2

Dret Penal

MÒDUL 3

Dret Penal Processal

MÒDUL 4

Dret Processal Civil

MÒDUL 5

Incoterms

MÒDUL 6

Transport, distribució i logística internacional

MÒDUL 7

Duanes i tributació exterior

MÒDUL 8

Dret Civil

MÒDUL 9

Dret Laboral

MÒDUL 10

Dret Mercantil

MÒDUL 11

Dret Civil

MÒDUL 12

Dret Administratiu General

MÒDUL 13

Normativa de Seguretat Privada

MÒDUL 14

Ciències Socials, Psicològiques i Criminològiques

MÒDUL 15

Deontologia

MÒDUL 16

Tècniques d’Investigació

MÒDUL 17

Pràctiques de la Investigació

Objectius

Objectius

CONEIXEMENTS I HABILITATS

Dotar l’alumne de l’habilitació legal, així com de les competències, els coneixements i les aptituds necessàries que li permetin exercir com a Director de Seguretat d’una entitat, empresa o organisme.

GESTIÓ DE LA SEGURETAT

Saber aplicar tots els coneixements adquirits de manera professional i posseir les habilitats per a l’elaboració i la gestió de les disciplines de seguretat del curs.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Atorgar a l’alumne la capacitat de resoldre problemas i casos complexos relacionats amb la dirección i la gestió de la seguretat.

INVESTIGAR I ANALITZAR

Capacitar els alumnes per a investigar i analitzar casos i qüestions complexes relacionats amb la delinqüència i la delinqüència organitzada.

INTEGRAR CONEIXEMENT

Que l’alumne sigui capaç d’integrar coneixements i aforntar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una información que tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions i establiment d’hipotesis i probabilitats.

HABILITATS D’APRENENTATGE

Oferir a l’alumne les habilitats d’aprenentatge que li permetin seguir estudiant en l’àmbit de la Seguretat, de manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigit o autònom.

Metodologia

Classes semipresencials o online

Tutories individuals personalitzades

Online multidispositiu

Classes per viedeoconferència

Webinars

Flexibilitat

1800 hores

Avaluació i seguiment a través de viedoconferències

 

 

Sortides professionals

Detectiu privat

Investigador privat

Acreditació

 • Instància de l’interessat
 • Dues fotografíes de carnet
 • Certificat mèdic que acrediti l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per tal de donar serveis de Seguretat Privada excepte per al personal en actiu que exerceixi funcions de seguretat pública i privada.
 • Certificat d’antecedents penals expedit pel Registre Central de Penats per als espanyols i estrangers residents a Espanya. Document original I equivalent que produeixi els mateixos efectes per als sol·licitants estrangers no residents.
 • Declaració d’incompatibilitats
 • Fotocòpia complulsada del diploma de detectiu privat reconegut en la forma que es determini per ordre del Ministeri d’Interior.
 • Document que acrediti que esteu d’alta en la Declaració Censal per a detectius amb despatx obert (titulars del despatx) o en alta en la Seguretat Social per a detectius depenents.
 • Inscripció en el Registre de Societats.
 • Còpia simple d’escriptura de constitució.
 • Nota simple informativa amb inscripció en el Registre Mercantil.
 • Número d’identificació fiscal definitiu.
 • Justificant que acrediti haver realitzat l’ingrés de la taxa per habilitació de Detectiu Privat, per obertura de despatx i per inscripció de societats d’acord amb el model 790, a favor del Tresor Públic, en les entitats bancàries o caixes d’estalvis cl·laboradores (compte restringit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària) El model esmentat (790) será facilitat a les Comissaries de Policia i haurà de ser omplert amb les dades corresponents tot assenyalant com a tarifa aplicable la vuitena.

MATRiCULA OBERTA - DARRERES PLACES

Què t’oferim?

 • Mètode semipresencial
 • Tutories presencials
 • Professors especialitzats en cadascuna de les matèries
 • Tutors personals presencials
 • Mètode exclusiu de preparació
 • Campus online
Informa’t Gratis

  INSTITUT ROCAFORT, SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a
  la teva consulta o petició d’informació de la nostra àrea formativa. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

  Ens agradaria que ens prestessis el teu consentiment per a:

  Enviar-te informació comercial sobre els productes, serveis, novetats de INSTITUT ROCAFORT, SL


  Últimes Publicacions