935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Oposició a Mossos d’Esquadra

Convocatòria 2020 - 750 places

Oposició a Mossos d'Esquadra

T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Mosso d´Esquadra?  Periòdicament, la Generalitat de Catalunya, convoca places de Mosso d´Esquadra. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

Per això és fonamental la qualitat de la preparació que rebrás. A Institut Rocafort, conscients d’aquesta realitat, t’oferim la millor preparació existent en aquests moments, ja que combinem els millors professionals per la seva formació universitària, experiència docent i compromís en la preparació d’Oposicions amb l’atenció personalitzada que mereixes tant a les classes presencials com en les tutories presencials individuals.  Si el teu treball o compromisos personals no et permeten assistir a les classes presencials, posem a la teva disposició també el més complet sistema de preparació online perquè no trobis a faltar les classes i la teva preparació sigui del més alt nivell.

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola.
Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent.
Tenir 18 anys i no haver superat l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
Tenir una alçada mínima d’1.65 els homes i d’1.60 les dones.
Posseir el permís de conduir vehicles de la categoria B.
Català nivell C1
No tenir antecedents penals.

No tens els estudis requerits?  Aconsegueix-los amb nosaltres!  Informa’t  AQUÍ

Proves

Primera prova: Coneixements i Tests Psicotécnicos.

Subprova de Coneixements: 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
Subprova Aptitudinal: Test Psicotécnicos (Espacials, Númerics, Verbals i Perceptius).

Segona prova: Físiques

Circuit d’Agilitat
Cursa Llançadora.
Pressió sobre banc.

Tercera prova: Test Psicotècnic i Entrevista personal.

Quarta prova: Prova de català: queda exempt l’aspirant que acrediti el nivell C1.

Es realitzessin comprovacions de dades antropométricos, exclusions mèdiques i tatuatges.

Temari

ÀMBIT A
Coneixement de l’entorn

Tema A.1
Història de Catalunya (parteix I):
Tema A.2
Història de Catalunya (parteix II):
Tema A.3
Història de la policia a Catalunya
Tema A.4
Àmbit sociolingüístic
Tema A.5
Marco geogràfic de Catalunya
Tema A.6
Entorn social a Catalunya

Tema A.7

Les tecnologíes de la informació al segle XXI

 

ÀMBIT B Institucional

Tema B.1
L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
Tema B.2
Les institucions polítiques de Catalunya
Tema B.3
L’ordenament jurídic de l’Estat 1. L’ordenament jurídic.
Tema B.4
Els drets humans i els drets constitucionals
Tema B.5
Les institucions polítiques de l’Estat 1. Les Corts Generals.
Tema B.6
Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
Tema B.7
L’organització territorial de l’Estat
Temi B.8
La Unió Europea
ÀMBIT C
De seguretat i policia

Tema C.1
Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat 1.

Tema C.2
El Departament d’Interior

Tema C.3

La coordinació policial

Tema C.4

El marc legal de la seguretat

Tema C.5
El Codi deontològic policial
ÀMBIT D

Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social
a) Catalunya.

b)Estat espanyol.

c)Internacional

QUÈ T'OFERIM ?

– Classes presencials amb professors especialitzats en cadascuna de les matèries

– Múltiples horaris

– Preparació de proves físiques

– Tutories personalitzades

– Campus Virtual

– Simulacres d’examen

 

També pots realitzar la formació a la teva mida, utilizant la metodología que més s’ajusti a les teves necessitats.

PRESENCIAL

-SEMI-PRESENCIAL

-DISTÀNCIA Online.

Informa’t Gratis

Autoritzo el enviament de comunicacions comercials sobre la formació i els cursos implantats per INSTITUT ROCAFORT SL.


Últimes Publicacions