935 418 819

Lu - Vi 9:00 - 21:00

info@institutrocafort.com

Categoria Oposicions

 • OPOSICIONS A CORREOS Convocatòria 2023

  Correus ofereix la major convocatòria dels últims anys (5.377 places). Si la teva il·lusió és aconseguir un lloc de treball fix en Correus, t’ajudem a aconseguir-lo. Podràs optar a llocs d’Atenció al client, Classificació de documents o Repartiment, com a personal laboral indefinit.

 • Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Bombero de la Generalitat de Catalunya? Periódicamente, la Generalitat de Catalunya convoca plazas de Bombero. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Oposició a Bomber de l'Ajuntament de Barcelona

  T’agradaría tenir una ocupació fixa com Agent Rural?  Periòdicament es convoquen places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició a Agents Rurals

  T’agradaría tenir una ocupació fixa com a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona?  Durant l’any, l’Ajuntament de Barcelona convoca places de Bomber. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen.  Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició a Mossos d'Esquadra

  T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Mosso d´Esquadra? Periòdicament, la Generalitat de Catalunya, convoca places de Mosso d´Esquadra. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició a Guàrdia Urbana

  guardia urbana oposiciones

  T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona? Cada any l’Ajuntament de Barcelona, convoca places de Guàrdia Urbana. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició a Policia Local

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Policía Local? Anualmente, las diferentes Corporaciones Locales convocan plazas de Policía Local. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen

 • Oposició a Policía Nacional

  T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Policia Nacional? Anualment, el Ministeri de l’Interior convoca places de Policia Nacional. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició a guàrdia civil

  T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Guàrdia Civíl? Cada any, el Ministeri de l’Interior, convoca places de Guàrdia Civil. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.

 • Oposició de Cos d'Auxili Judicial

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo en el Cuerpo de Auxilio Judicial? Anualmente, la Administración de Justicia convoca plazas de Auxilio Judicial. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Administratius de Corporacions Locals

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Administrativo en los Ayuntamientos? Durante el año, las diferentes Corporaciones Locales convocan plazas de Administrativo. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Auxiliar Administratiu de Corporacions Locals

  prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Auxiliar Administrativo en los Ayuntamientos? Durante el año, las diferentes Corporaciones Locales convocan plazas de Auxiliar Administrativo. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Auxiliar Administratiu de la Diputació de Barcelona

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Barcelona? Durante el año, la Diputación de Barcelona puede convocar plazas de Auxiliar Administrativo. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Barcelona? Durante el año, el Ayuntamiento de Barcelona suele convocar plazas de Auxiliar Administrativo. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan. Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Subinspectores Laborales (Oposiciones Grupo A2 - Empleo y Seguridad Social).

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Subinspector Laboral?  Durante el año, el Ministerio de Trabajo convoca plazas de Técnico Laboral. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan.  Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Tècnic d'Hisenda

  ¿Te gustaría tener un trabajo fijo como Técnico de Hacienda?  Durante el año, el Ministerio de Hacienda convoca plazas de Técnico de Hacienda. Para conseguirlas, necesitas superar las Oposiciones que a tal efecto se convocan.  Dichas oposiciones solo se superan con la mejor preparación posible, ya que estarás en competencia con otros candidatos y solo los que obtienen la mejor nota lo consiguen.

 • Auxiliar Administratiu del Estat

  T’agradaria tenir una ocupació fixa com a Auxiliar Administratiu de l’Estat? Durant l’any, l’Administració General de l’Estat convoca places d’Auxiliar Administratiu. Per aconseguir-les, necessites superar les Oposicions que a aquest efecte es convoquen. Aquestes oposicions només es superen amb la millor preparació possible, ja que estaràs en competència amb altres candidats i únicament els que obtenen la millor nota ho aconsegueixen.